IJzertijdboerderij

Geldersch Landschap heeft een boerderij en een ‘spieker’, een voorraadschuur, uit de ijzertijd in Lunteren gereconstrueerd. We weten niet zeker of die er precies zo uitzagen, want er zijn bijna geen overblijfselen van ijzertijdboerderijen gevonden. Wel worden vaak de ‘plattegronden’ van deze boerderijen gevonden in de vorm van paalgaten, dat zijn de gaten waarin de palen van de boerderij stonden. Een van deze ‘plattegronden’ kun je nu nog zien in een weiland naast de gereconstrueerde boerderij. Rond de ijzertijdboerderij zijn ook de wallen gereconstrueerd die in de IJzertijd om de akkers lagen. Deze typische rechthoekige ijzertijdakkertjes worden Celtic fields genoemd. Het gehele complex is waarschijnlijk zo’n 420 voetbalvelden groot geweest.

ACTIVITEITeN

Educatie

IJzertijdboerderij

In Ede is veel gevonden, zoals restanten uit de Steentijd, Bronstijd en IJzertijd. Tijdens de bezoekles maken leerlingen kennis met de ijzertijdbewoners uit Ede en omgeving.

Lees verder