Erfgoed-Educatie

De bezoeklessen op deze website vertellen samen het verhaal van Ede. Leerlingen onderzoeken sporen uit hun eigen omgeving, zowel binnen als buiten de klas. Door een bezoek te brengen aan een museum of andere locatie in de regio, wordt erfgoed tastbaar en komen verhalen en begrippen tot leven. De kracht van erfgoededucatie is dat het taal, burgerschap, geschiedenis, aardrijkskunde en kunst met elkaar verbindt.

 

In alle bezoeklessen werken leerlingen aan de leerdoelen van erfgoed, zoals het herkennen en gebruiken van erfgoedbegrippen (bijvoorbeeld vroeger-nu) en het benoemen van erfgoed in hun eigen omgeving. Daarnaast onderzoeken leerlingen verschillende soorten erfgoed door vragen te stellen en gebruik te maken van hun zintuigen. Leerlingen leren met respect om te gaan met erfgoed en elkaars mening. In de bovenbouw verbinden de leerlingen het lokale erfgoed met het grotere geheel, zoals de geschiedenis van Nederland.

 

De lessen passen bij diverse onderwerpen en zijn vakoverstijgend. Op deze website worden lesbrieven, de bezoekles op locatie en opdrachten voor in de klas beschikbaar gesteld.

 

Veel plezier met het ontdekken van jullie eigen leefomgeving!