Geldersch Landschap en Kasteelen

IJzertijdboerderij

In Ede is veel gevonden, zoals restanten uit de Steentijd, Bronstijd en IJzertijd. Tijdens de bezoekles maken leerlingen kennis met de ijzertijdbewoners uit Ede en omgeving. Door zelfstandig onderzoek te doen bij de ijzertijdboerderij in Lunteren kijken ze met de ogen van een archeoloog, of misschien zelfs met de ogen van een ijzertijdbewoner! Hoe leefden zij? Wat aten ze? Hoe zag de plattegrond van hun boerderij eruit? Ze vergelijken hun eigen ontwerp van een ijzertijdboerderij met de reconstructie die hier staat, ze voeren metingen uit, bepalen de windstreek van de boerderij en de akkers en ze zoeken nuttige planten en struiken. Met hulp van kompas, meetlint en een app komen sporen uit de IJzertijd tot leven.

 

Deze les voer je als leerkracht uit met je klas.

Kerndoelen: 4, 51, 52, 56

Onderwerp: wonen, archeologie, eten en drinken

Werkvorm: opdrachtenkaarten

Groep: bovenbouw

Max. aantal leerlingen: 30

Duur: 90 minuten

Kosten: Gratis voor leerlingen uit de gemeente Ede

Tijden waarop de bezoekles wordt aangeboden: 
Maandag t/m vrijdag

Praktische voorbereiding:Klas in groepjes van 3 leerlingen verdelen, opdrachtbladen uitprinten (link) en benodigdheden meenemen (link). Er is tijd om te eten en drinken

Gewenste begeleiding vanuit school: Eén begeleider per 15 leerlingen

Lessuggesties
in de klas

Lessuggesties in de klas

Meer lessuggesties kunnen worden opgevraagd bij de instelling.

Educatie

IJzertijdboerderij

In Ede is veel gevonden, zoals restanten uit de Steentijd, Bronstijd en IJzertijd. Tijdens de bezoekles maken leerlingen kennis met de ijzertijdbewoners uit Ede en omgeving.

Lees verder