Buurt(schap) ede en veldhuizen

De Buurt(schap Ede en Veldhuizen is het oudste bestuurlijk orgaan van inwoners (geërfden) binnen de historische grenzen (zie website) van de Buurt. Reeds in 1360 wordt over de samenwerking tussen Ede-dorp en Velhuizen geschreven. De Buurt staat dan ook voor meer dan 600 jaar plattelandsdemocratie maar vooral voor de samenwerking van inwoners, tegenwoordig spreken we van “burgerparticipatie”. De Buurt is (als enige organisatie in Ede) opgenomen op de Nederlandse UNESCO lijst Immaterieel Erfgoed.

Veldhuizen-1

ACTIVITEITeN

Veldhuizen-1

Jaarlijkse Buurtspraak

3e donderdag van september
De Buurt(schap Ede en Veldhuizen is het oudste bestuurlijk orgaan van inwoners (geërfden) binnen de historische grenzen (zie website) van de Buurt. Reeds in 1360 wordt over de samenwerking tussen Ede-dorp en Veldhuizen geschreven.