Kröller-Müller Museum

filosoferen met schilderijen

Word je verdrietig van een somber schilderij? Moet een kunstenaar iemand zo mooi mogelijk of zo echt mogelijk afbeelden? De lespakketten Filosoferen met schilderijen en Filosoferen met beelden verbinden 24 topstukken uit de collectie aan prikkelende filosofische thema’s. De kinderen ontdekken wat de zonnebloemen van Vincent van Gogh zo bijzonder maakt, waarom Piet Mondriaan de zee omtovert in kruisjes en streepjes, en nog veel meer.

 

Door samen te kijken en te filosoferen ontdekken leerlingen meer over kunstwerken, maar ook over elkaar. Want iedereen kijkt anders en heeft andere associaties.

Kerndoelen: 2, 54, 55, 56

Onderwerp: Verzamelen, filosoferen, kunst

Werkvorm: Lespakket

Groep: Bovenbouw

Max. aantal leerlingen: Zelf te bepalen, groepjes van maximaal 8 kinderen met begeleider

Duur: Zelf te bepalen aan de hand van gemaakte keuzes. Richtlijn: minimaal 90 minuten

Kosten: € 7,50 per lespakket. Gratis met de Schoolkaart, busvervoer vanuit de gratis busvervoer regeling van de gemeente Ede.

Tijden waarop de bezoekles wordt aangeboden: 
Dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 – 17.00.

Praktische voorbereiding: Stel vooraf met je leskaarten een eigen programma samen op: www.krollermuller.nl/school/login
Verdeel de klas in kleine groepjes, maximaal 8 leerlingen per groep.
Gewenste begeleiding vanuit school:Eén begeleider per 8 leerlingen

Lessuggesties
in de klas

Lessuggesties in de klas

Meer lessuggesties kunnen worden opgevraagd bij de instelling.

Educatie