Colofon en Disclaimer

UITVOERING


Opzet en advies leerlijn: Onderwijskundigen Zeeman & de Regt, www.zeemanderegt.nl


Ontwikkelen, uitvoer leerlijn en advies culturele instellingen: CHROME YELLOW – museumeducatie, Sarah van Veldhuizen


Advies en research cultuurhistorisch landschap: Jan ten Hoopen – ecologisch advies en onderzoek www.1nature.nl

Website: Interface Communicatie

Vormgeving lesbrieven/opdrachten: Geralda van Ginkel, www.vanginkelgrafischontwerp.nl


(Eind)redactie leerlijn Erfgoed: Peter van Beek, Machteld Harings, Jan ten Hoopen, Charlotte Peen, Sarah van Veldhuizen

 

AUTEURS– EN BEELDRECHT


Het auteursrecht op de site en dit educatieve product berust bij Cultura Ede.


We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk beeldrechteigenaren te achterhalen en hen om toestemming gevraagd. In enkele gevallen was het niet mogelijk de eigenaren te vinden. Mocht u menen rechten te hebben op beeldmateriaal, neem dan contact op via ederonde@cultura-ede.nl

 

BEELDMATERIAAL


De meeste foto’s in de handleidingen en bijlagen zijn kosteloos beschikbaar gesteld door het Gemeentearchief Ede.

 

INHOUD


Aan de samenstelling van de website en het educatieve product wordt veel zorg besteed. Toch kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Heeft u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan contact met ons op via ederonde@cultura.nl

De informatie kan zonder vooraankondiging wijzigen. Hierdoor kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.

 

HYPERLINKS


De website en de handleidingen bevatten diverse hyperlinks naar sites die buiten het domein van Cultura Ede liggen. Deze hyperlinks zijn opgenomen als extra service en geven vaak meer informatie over het betreffende onderwerp. Cultura Ede is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR


De erfgoedleerlijn Ede is financieel tot stand gekomen met behulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie, CMK en de Gemeente Ede.