Edes Erfgoed

Erfgoed gaat over onszelf; over de betekenis die wij geven aan voorwerpen, gebruiken en verhalen. Opvallende gebouwen, mooie plekken in het landschap, bijzondere verzamelingen en verhalen van bewoners zijn zichtbare en soms verborgen schatten. Bij de Edese erfgoedinstellingen wordt de geschiedenis van onze directe leefomgeving zichtbaar gemaakt.

Start hier jouw verkenningstocht naar erfgoed in Ede!