Colofon en disclaimer

CultuurPunt Ede
E: leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl
T: 0318-672810

UITVOERING
Opzet en advies leerlijn: Onderwijskundigen Zeeman & de Regt, www.zeemanderegt.nl
Ontwikkelen, uitvoer leerlijn en advies culturele instellingen: CHROME YELLOW – museumeducatie, Sarah van Veldhuizen
Advies en research cultuurhistorisch landschap: Jan ten Hoopen – ecologisch advies en onderzoek www.1nature.nl
Website: Geralda van Ginkel & Jan ten Hoopen 
Vormgeving: Geralda van Ginkel, www.vanginkelgrafischontwerp.nl
(Eind)redactie: Peter van Beek, Machteld Harings, Jan ten Hoopen, Charlotte Peen, Sarah van Veldhuizen

AUTEURS– EN BEELDRECHT
Het auteursrecht op de site en dit educatieve product berust bij CultuurPunt Ede.
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk beeldrechteigenaren te achterhalen en hen om toestemming gevraagd. In enkele gevallen was het niet mogelijk de eigenaren te vinden. Mocht u menen rechten te hebben op beeldmateriaal, neem dan contact op via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl

BEELDMATERIAAL
De meeste foto’s in de handleidingen en bijlagen zijn kosteloos beschikbaar gesteld door het Gemeentearchief Ede.

INHOUD
Aan de samenstelling van de website en het educatieve product wordt veel zorg besteed. Toch kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Heeft u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan contact met ons op via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .
De informatie kan zonder vooraankondiging wijzigen. Hierdoor kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.

HYPERLINKS
De website en de handleidingen bevatten diverse hyperlinks naar sites die buiten het domein van CultuurPunt Ede liggen. Deze hyperlinks zijn opgenomen als extra service en geven vaak meer informatie over het betreffende onderwerp. CultuurPunt Ede is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR
De erfgoedleerlijn Ede is financieel tot stand gekomen met behulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Ede.