Archeologische vondsten

Archeologen, ook wel oudheidkundigen genoemd, bestuderen de overblijfselen van oude culturen. Zulke overblijfselen worden vaak bij opgravingen gevonden. Ook in Ede is veel gevonden, zoals restanten uit de Steentijd, Bronstijd en IJzertijd en zelfs sporen uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen en jonger. Hoe leefden de mensen toen? Wat zouden ze gegeten hebben? We kunnen jammer genoeg niet overal een antwoord op geven maar dankzij archeologische vondsten ontdekken we steeds meer! 

De reader bij het thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN in Ede uit de erfgoedleerlijn is samengesteld voor leerkrachten. Met behulp van de reader kunnen leerkrachten hun leerlingen beter begeleiden in de klas. Tijdens de behandeling van dit erfgoedthema gaan leerlingen dieper in op termen als archeologieCeltic fields, grafheuvel, IJzer- en Steentijd en vroeger en nuDe archeologische vindplaatsen in de Gemeente Ede zijn hierbij voorbeeld en uitgangspunt

Download hier de interactieve reader met bijlage en gebruik het beeldmateriaal op het digibord in de klas.

Webontwerp BUTTON Reader BB
Webontwerp BUTTON OB bijlage1